15 נובמבר 2018,יום חמישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon
 

משגב

במשגב והסביבה

בקרוב תתחיל העבודה על מעגלי התנועה בכביש 784 בקטע יודפת-כאוכב

Share

בקרוב תתחיל העבודה על מעגלי התנועה בכביש 784 בקטע יודפת-כאוכב

מערכת הפורטל
העבודות להסדרת מעגלי התנועה בצמתים של כאוכב ויודפת צפויות להתחיל ביום 18.09.2016.
המועצה נפגשה עם אנשי ניהול הפרויקט ועם הקבלן המבצע כדי לבחון את הסדרי התנועה הזמניים לביצוע הפרויקט, ואת הקשיים העשויים להיגרם בתקופת הביצוע.
העבודה להסדרת שני המעגלים תבוצע במקביל, כאשר חלק מהעבודות יבוצעו בלילות, תוך ניהול התנועה לסירוגין. העבודות צפויות להימשך עד לחודש 05/2017.
 במקביל, נערכים לתחילת תכנון הסדרת צומת הר שכניה. המתכנן יבחר בימים הקרובים ע"י חברת "נתיבי ישראל".
המועצה העבירה את המלצתה על המשך עבודתו של המתכנן שתכנן את שני מעגלי התנועה ביודפת ובכאוכב, שכן מתכנן זה מכיר את הפרויקט, בחן חלופות לבקשתה ומסוגל להשלים את התכנון במסגרת לוחות הזמנים של הפרויקט.
קטגוריה: 

הוסף תגובה