24 ינואר 2019,יום חמישי

___
___
___

Twitter icon
Facebook icon
Google+ icon
YouTube icon
 

סוגים שונים של צוואות

Share
התמונה של עורך דין גל חכים
ה', 31/12/2015 - 15:41 -- עורך דין גל חכים

צוואה הינה אחד המסמכים המשפטיים החשובים ביותר לאדם והיא המאפשרת לכל אדם לקבוע מה יעלה בגורל רכושו עם פטירתו.
כאשר אדם לא עורך צוואה, רכושו יחולק לאחר פטירתו, על פי הקבוע בחוק הירושה התשכ"ה 1965 ולא לפי רצונו וכוונותיו.
חוק הירושה, התשכ"ה 1965 (סעיף 18 לחוק הירושה) מכיר רק בארבעה סוגי צוואות כקבילות: צוואה בעדים, צוואה בעל פה, צוואה בפני רשות וצוות בכתב יד.
צוואה בכתב יד - ס' 19 לחוק הירושה
צוואה שנכתבה אך ורק בכתב ידו של המצווה מתחילתה ועד סופה, כמו כן חייב להיות בצוואה תאריך וחתימה של המצווה. צוואה זו אינה מצריכה כל עדים או חתימת עורך דין ועל כן הנני ממליץ להפקיד את הצוואה אצל רשם הירושות.
צוואה בעדים - ס'20 לחוק הירושה
צוואה בעדים הינה צוואה שנערכה ע"י המצווה במעמד של שני עדים כשרים, עליהם להיות נוכחים ולהיות עדים לכך שהמצווה חתם על הצוואה מרצונו החופשי כמובן שהעדים אינם נהנים מהצוואה. העדים צריכים להיות כשרים מבחינה משפטית, כלומר מעל גיל 18 ושאינם פסולי דין . סוג צוואה זו אינה חייבת להיות בכתב יד ולכן לרוב הינה מודפסת.
צוואה בפני רשות- ס' 22 לחוק הירושה
צוואה בפני רשות: אמירה בעל פה של המצווה או הגשת צוואה בכתב בפני שופט, רשם, נוטריון ראש רשות מקומית או חבר בית דין המאשר על גבי הצוואה את הצהרת המצווה. עשיית צוואה בפני רשות יכולה להיעשות רק ע"י המצווה עצמו ולא ע"י  אדם אחר מטעמו. השימוש בסוג זה של צוואה הוא נדיר.
צוואה בעל פה- ס 23 לחוק הירושה
צוואה בעל פה : סוג צוואה זה הנקרא גם צוואה משכיב רע, רלוונטי כאשר המצווה נמצא בסכנת חיים במצב גסיסה וימיו ספורים. במקרה כזה, אותו אדם מצווה בפני שני עדים את צוואתו בעל פה, ועל העדים לערוך זיכרון דברים ולהפקיד אותו אצל הרשם לענייני ירושות. צוואה בעל פה / שכיב מרע תקפה לחודש ימים. במידה והמצווה לא נפטר או שעברו הנסיבות בהם חשב שהוא עומד למות והמצווה נותר החיים הצוואה בטלה.
כיום יותר ויותר מקובל בין בני זוג, הוא לכתוב צוואה הדדית, בה בני זוג דואגים להוריש את עיזבונם האחד לשני במקרה של פטירה ורק לאחר מות שניהם העיזבון מחולק לילדים היורשים.
בפעם הבאה מאמר על צוואה הדדית - (תיקון מס' 12) תשס"ה-2005.

הוסף תגובה

randomness