בית פתוח רימקס כרמיאל

Share

ברח' חט' כרמלי 60/26, ב- 09/12/16 בין השעות 09:00-12:00

פנטהאוז 5 חד' יפה ומסודר, בן 5 שנים. 170 מ"ר עם מרפסת של כ-80 מ"ר, נגישות מלאה! 

                לפרטים נוספים:
אהרון- 052-3802485                                               סמדר- 054-6305810